Tarotkorttien historiaa


On 1400-luvun alku Pohjois-Italiassa. Silloin tarotkorteilla pelattin. Myöhemmin niihin yhdistettiin ennustaminen. Ensimmäinen kirjallinen kuvaus taroteilla ennustamisesta löytyy vuodelta 1750, tosin jo parisataa vuotta aiemmin niitä käytettiin ennustamisessa. Silloin Teofilo Folegnon viidessä sonetissa kerrotaan päähenkilöiden tulevaisuutta katsotun ehkäpä ison arkanan korteista, jotka merkitsevät "suuria salaisuuksia".

Okkultismi tuli sitten yhä enemmän mukaan pelipakan kuvioihin.

 

Court de Gébelin yhdisti ensimmäisenä ison arkanan heprealaiseen kirjaimistoon. Hänen mielestä korttien syntypaikka sijaitsi muinaisessa Egytissä ja korttien avulla magiikka siirtyisi katoamatta sukupolvelta toiselle. Puolestaan egyptologit eivät ole löytäneet Egyptistä tarotteja, ei edes kuvauksia niistä. Sitten saivat romanit kunnian taroteista, koska he olivat sen aikaisen tiedon mukaan entisiä egyptiläisiä. Mutta hekin alkoivat käyttää kortteja ennustamiseen vasta 1700 luvun jälkeen. Heidän perinne oli tutkia käden juonteita.

Sen jälkeen saapuu areenalle Lévi. Hänen mielestä kortit olivat kabbalistien aikaansaannos, koska varsinkin ison arkanan kortit vastasivat 22 heprealaista kirjainmerkkiä samoin kuin niiden mystisiä käsitteitä. Lisäksi pakan rakenne vastasi Kabbalan teorioita. Hän näki korteissa myös kristillistä, egyptiläistä ja intialaista symboliikkaa. Käytännössä kabbalistien olisi ollut vaikea hyväksyä tuon kaltaisia symboleja. Esim tietty juutalaisuuden kuvakielto.

 

 
Eliphas Lévi (8.2.1810 - 31.5.1875) oli ranskalainen okkulttinen kirjailija ja maagikko.
Mielipiteissään hän ei ollut fanaattinen,
eikä hän koskaan väittänyt olevansa minkään salaisen seuran jäsen,
hän vain tutki, kirjoitti ja antoi kuolemansa jälkeen magiikalle antoisan pohjan.
Muun muassa Aleister Crowley otti hänestä vaikutteita.


 

1900-luvun alku: okkulttinen järjestö "Golden Dawn" syntyy. Järjestöön liittyy myös skeptikko Aleisteir Crovley. Myöhemmin hän perusti uuden uskonnon, muutti talonsa uskontonsa pyhäköksi, joutui hankaluuksiin rituaali skandaalista, käytti perintönsä loppuun ja ansioitui viimeiseksi kirjoittamalla kirjan "Book of Thoth". Siinä hän esitteli uuden tarotpakan nimeltä Thoth. Se oli tehty taiteilija Frieda Harrisin kanssa. Pakan egyptologi Frieda Harris maalasi Crowleyn ohjeita noudattaen.

Symbolien ja ikivanhan tiedon tutkinnan tuloksena syntyikin lopulta uusi,
intuitiivisesti luotu, alitajunnan mielikuvia herättävä korttipakka.
Tämä työ kesti viisi vuotta ja julkaistiin kummankin tekijän jo kuoltua.
Sanat eräästä kortista:

Tarotkorttien kuvissa luonnon lainalaisuudet on puettu
ikivanhojen viisauden symbolien muotoon.

Vaikka ensisilmäyksellä tämä järjestelmä
voi vaikuttaa täysin sattumanvaraiselta,
asia ei kuitenkaan ole niin.

Tarotkorteissa, kuten Kabbalassakin,
kuvastuvat maailmankaikkeuden ja erityisesti
aurinkokuntamme rakenne ja lainalaisuudet.

 


  


Muutamista korteista tulkintoja


 

Tarot: sauvojen ässä: kuvastaa tulista energiaa, joka ensin kaiken hävitettyään luo pohjan uusiutumiselle niin materiaaliselle kuin myös henkiselle.

Sauvojen elementti tuli liekehtii ja salamoi valtavan voimakasta energiaa; tämä energian voima on kaikkein vahvimmasta eli Auringosta heti seuraava.

Leiskuavat kipinät polttavat tuhkaksi esteet, kaikki ennen turvallisuutta antanut hiiltyy kuumuudessa olemattomuuden atomeiksi. Aurinkotuuli puhaltaa menneisyyden pois ja kaiken näin hävittyä on elämäsi maasta tullut tyhjyyden pölisevää hiekkaa.

Mutta yht´äkkiä autiomaasta pulpahtaakin esille lähde; hiiltyneet kivet hohtavat timantteina ja tulinen sauva kädessäsi seisot kaiken hävityksen keskellä uljaana, tilanteen hallitsijana. Näet taivaan edelleenkin loimuavan, mutta nyt värit ikään kuin leikkivät, ne kulkevat ja liikkuvat luovasti. Ne antavat sinulle visioita... Ovatko ne sinun elämäsi, joka näin ihastuttavalla tavalla on syntymässä tyhjyydestä uudestaan.

Tuon koettuasi mietit: Kuinka jatkaa eteenpäin?

Mieti hiljaisuudessa kuinka käyttää tämä uudistunut, valtava elämänvoima.
Selvitettyäsi itsellesi mitä tahdot, ryhdy toimintaan. Sinä tulet onnistumaan!


 

Tarot: sauvojen toinen: sauvat jyrisevät kuin ukkonen; samalla sauvojen päissä olevat hevosten päät uhoavat silkkaa tuhoa, jonka kaiken hävittävä voima vasta mahdollistaa uusien mahdollisuuksien oivaltamisen. Sauvojen nuolimaiset, käärmeillä somistetut päät, ovat uudistumisen symboli.

Sauvat kuvastavat pelotonta, uusille, vielä tutkimattomille urille työntävää energiaa. Vaikka tämä voima ilmeneekin hyvin vahvana, on se kuitenkin tasapainossa ihmisen pysyessä tilanteen HERRANA ja valtiaana.

Hän tuntee itsensä, hyväksyy ja hallitsee itsensä
sekä ymmärtää erimielisyyksien parhaimmillaan avartavan omaa totuttua näkökantaa:

Ajatukset uudistuvat, sen myötä teot.

herruus oman itsen suhteen ja vallitsevan tilanteen. Ollessaan minuutensa herra, ihminen on oman elämänsä tekijä. Hän on rohkea, uudistuva ja päätöksissään vakaa.

ohje: löydä oikea tapa purkaa tuo voima, turhautuneena sen vaikutukset ovat kielteisiä.

 

 

Tarot: sauvojen kolmas: hyve, joka tarkoittaa sisäistä rauhaa ja viisautta. Itseluottamus on tasapainoista vahvaa sisäistä voimaa. Se ohjaa toimintaa, joka on täynnä oranssinhehkuista energiaa. Se on kuin tehty hävittämään kaikki turhat ongelmat, eikä tämän energian omaava ihminen alistu vääriin kompromisseihin. Huolimatta voimastaan hän kuitenkin toimii rehellisesti, hyveiden arvoja kunnioittaen


 

Tarot: sauvojen neljäs: täydentyminen ja uuden alku. Se tapahtuu mikäli ristiriidat sovitaan yksilöllisyyttä kunnioittaen. Tämä tarkoittaa mieltä painavien asioiden käsittelyä, jonka jälkeen niistä irtaantuminen on mahdollista. Tuon prosessin jälkeen mieli on vapaa uuden elämän haasteille. Myös rakkaudessa sydän uskaltautuu uudelle ihmissuhteelle, koska elämän tulee jatkua eteenpäin.
 Tarot: miekkojen viides: vanhat haavat tihkuvat jälleen pelon verta. Miekat itkevät. Haavoittuneina ne melkein
jo tyytyvät alistumaan. Ne eivät enää tunne hallitsevansa ollen vain kaikkeen väsyneitä,
TAPPION pelon loisena imiessä niistä viimeisenkin elinvoiman.

Luovuus kuihtuu;

etsiydytään pelolta piiloon, kun se pikemminkin tulisi kohdata silmästä silmään, tutustua siihen ja hyväksyä se. Sen jälkeen on jopa mahdollista todeta pelon olemattomuus, sen että siinä ei kertakaikkiaan ole mitään todellista, vain harhaa ja mielen kuvitelmia.

positiivisuus: Jos pelko onkin loppujen lopuksi aiheellinen, sen ennalta aistiminen voi olla pelastaja pahalta.

Kannattaa myös miettiä mitä TAPPIO loppujen lopuksi on ja sen merkitys elämässä. Koska tappion, vaikka se olisi todellista rahan ja omaisuuden menettämistä tai ihmissuhteeseen liittyvää, voi oikealla ajatustavalla muuttaa menestykseksi.

Herää kysymys: mikä on oikea tapa ajatella? Uskomalla omaan selviytymiseen, johon yhdistyy tiettyä järkevää kylmyyttä sekä taito oppia kokemuksesta ja uteliaisuus tulevaisuudesta kantavat jo pitkälle.

 

Tarot: miekkojen kuudes: tiede, joka antaa kyvyn havannoida asioita puolueettomasti eri näkökulmista, saada oivalluksia sekä välittää uusia asioita toisille siten, että hekin oivaltaisivat niiden hyödyllisyyden. Miekkojen erittelykyky tuo selkeyden tulevaisuuden suunnitelmiin.

Analyyttistä pohdinta, mikä on puolestaan väylä uudelle ajatusmallille. Sille avautunut ihminen kriittisin silmin katsoo ympäröivää maailmaa ja myös omaa itseään. Silloin muutokset ovat mahdollisia.

 

Tarot: miekkojen seitsemäs: kortti kuvastaa TURHAUTUMISEN masentavia voimia, jotka yliotteen saadessaan synkistävät hyvissäkin olosuhteissa elävän ihmisen.

Hän on menestyjä, mutta jokin ilkeä alitajuntaan tunkeutunut hämähäkki kietoo elämän ilon verkkoonsa. Ennen niin vahvat voimat heikkenevät, hän tietää millä hetkellä tahansa lamaantuvansa jo silkasta pelosta ja pahimman odotuksesta...
ellei hän pian ja heti tee jotain!! !!

Neuvo: Älä rimpuile.

Se vain turhaan uuvuttaa sinut.
Ole kylmä ja rauhallinen;
sillä jos tarkkaan katsot, näet selkeyden miekan yhä seisovan pystyssä. Vaikka se on vahingoittunut, on miekka silti tarpeeksi terävä silpomaan masennuksen verkon.

Käytä miekkaa. Riko verkko.

Silloin vapaudut omaksi itseksesi ja näet tilanteesi sellaisena kuin se oikeasti on: elämisen arvoisena. Jopa miellyttävänä,
haasteineen juuri sinua odottavana!


 

Tarot: lanttien kolmas: sisäinen velvollisuus johtaa TOIMINTAAN, joka onnistuakseen vaatii täydellisen sitoutumisen sekä ruumiin, mielen ja hengen sopusointuisen yhteistyön. Silloin päämäärä on tavoitettavissa vaikka se on silloinkin kovan ja joskus tuskallisen hitaasti tuloksia antavan työn takana.
 

 

Tarot: lanttien neljäs: tahto järjestykseen ilman mitään ylimääräistä rihkamaa;

symbolisoi VOIMAA: sen antamaa ehdotonta luotettavuutta ja luonteenlujuutta.

negatiivinen tulkinta:

Persoona voi olla myös lain kirjaimellinen noudattaja fanaattisuuteen ja jäykkyyteen asti, jolloin inhimillisyys on vaarassa kadota. Hän takertuu jähmeään järjestykseen, koska se on turva, jonne elämän houkutuksilta (vaikka ystävyydeltä) voi paeta, se on linnoitus, missä henkinen lujuus ei joudu todelliselle koetukselle.

 

 

Tarot: lanttien viides: lantit ovat keikahtaneet väärään asentoon.
Tasapainonsa menettäneinä ne viestivät toivottomuutta, tilannetta, joka imee kaiken energian umpikujaan johtaen. Kaikki, mikä on tärkeää, tuntuu hajoavan tuhkan pölyksi käsiisi, harhailet sokeana HUOLIEN katakombissa, jonka tympeä lemu hitaasti tukehduttaa sinut ja mielesi tahdon.
Kiviseinät rapisevat.

PELKÄÄT
,

elät painajaista, josta kuitenkin heräät.

Mieti silloin, missä asioissa kannattaisi olla päättäväisempi; analysoi oma rehellisyytesi itseä sekä muita kohtaan ja näe elämäsi totuudellisesti.

Ymmärrä tilanne elämäsi opettajaksi.

Tarot: lanttien kuudes: kortti kuvastaa hedelmällistä sisäistä tasapainoa, kypsynyttä tietoutta oman minän vahvuudesta.

- Elät tilannetta, jossa jaksat olla kriittisen varovainen,

- olet myös joustava äkillisesti muuttuvissa tilanteissa ja riskinottokykysi on harkittua ja laskelmoitua,

- MENESTYS on sinulle nautinto ja mielihyvä, jonka ilolla tiedostat,

- toimintasi on sitä mitä sydämelläsi tahdot tehdä eli syvintä ominta itseäsi,

- kykenet tuomaan esille ajatuksesi siten, että muutkin innostuvat visioistasi,

- olet valmis kovaan työhön ja huonoina aikoina et masennu, vaan löydät niistäkin hyödyn.

Olet saava MENESTYKSEN, jonka todella olet ansainnut.

Nauti siitä! 

Tarot: lanttien seitsemäs: seitsemän kolikkoa ovat pelon tumman ja sotkuisen vyyhden peittämiä; ne näkyvät, mutta epäselvästi ja sameina.

Epäröit.

Pelkäät väärien ratkaisujen talousasioissa todella johtavan EPÄONNISTUMISEEN.
Lanttien jäykkä harmaa seinä rajoittaa näkemästä missään myönteisyyttä, pakonomainen tarve saada rahaa luhistaa, kun päinvastoin rahan pitäisi luontevasti tulla sinua kohti samalla tavoin kuin positiivinen energia virtaa kaiken ollessa hyvin.

auttava neuvo: Tahdot alistua. Älä anna sen tapahtua vaan kohtaa rohkeasti pelkosi. Mieti Pelon ominaisuuksia rationaalisesti, tee päätelmiä mitä epäonnistuminen pahimmillaan voi aiheuttaa.

Tilanne saattaa todella osoittautua vaikeaksi, mutta ei suinkaan miksikään läpäisemättömäksi lyijymuuriksi.

Ota käteesi Kärsivällisyyden kukka,

ime itseesi sen hellittämättömyyttä ja elinvoimaa. Näe sen jälkeen mielesi silmin, kuinka lanttien sumeus kirkastuu hopean hohteeksi ja kultaisten rikkauksien loisteeksi.

Ja niin todellakin tapahtuu!

Ei ainoastaan materiaalisesti,

vaan koko elämän energiasi palautuu tervehtyneenä takaisin.

 

 

Tarot: lanttien kahdeksas: numero kahdeksan on tasapainon symboli, joka tässä kortissa näkyy puun loistavina kukkina. Niitä on neljä kummallakin puolella, kukin nuori kukka ympärikääntyvän VAROVAISUUDEN lehden suojaamana.

Puu on kaunis ja hehkeä, punaisten kukkasten vihdoinkin aukaistua nuppunsa. Kukat ovat osoitus kyvystä, joka jo haluaisi ryhtyä toimintaan; vihreä lehti toimii kuitenkin suojaavana esteenä tahtoen kukkasilleen enemmän kypsyyttä: ilman kiirettä tapahtuvaa luontevaa kehitystä.

varovaisuuden viesti: Odota, kasva kaikessa rauhassa.
Käytä tämä "joutilaisuuden" aika tietouden etsintään. Niin valmistaudut menestystä antavaan toimintaan.

 

 

Tarot: lanttien yhdeksäs: elämän tärkeimpiä SAAVUTUKSIA on oman itsensä löytäminen ja minuudesta löydettyjen kykyjen hyödyntäminen.

Anna osaamistasi rakkaudella, tee työsi viisaudella ja anna luovuutesi tulla esille. Toteuta sisäistä unelmaasi, sen saavutettuasi näkyvät muodot, luovuta sen antamasta yltäkylläisyydestä muille.

Jonain päivänä tulet saamaan antamasi moninkertaisena takaisin.
 

 

 

 

 


 

Suurten Salaisuuksien kortit

 

0 Narri: uskallus elää avoimin mielin elämää; vapaus saavutettuna sydämen ääntä kuunnellen. Iloa ja luovuutta, jota luonnossa aistitaan keväällä viheriöimään alkavissa lehdissä.


I Taikuri: Merkurius: Älykkyyttä, joka ilman omantunnon kuuntelua voi johtaa itsekkääseen toimintaan. Viisaasti käytettynä tämä luovuus ja lahjakkuus, johon vielä yhdistyy joustava kommunikointi, tuo kirkkauden pimeään maailmaan. Taikuri on normien kyseenalaistaja ja totuudella leikittelijä.


II Ylipapitar: Kuu: Tasapaino ja luottamus omaan sisäiseen näkemykseen. Parantajan ja selvänäköisyyden kyky.


III Hallitsijatar: Venus: Naisellinen kauneus yhdistettynä sydämen hyvyyteen. Hedelmällisyys. Äitiys.


IV Hallitsija: Oinas: Maallinen johtaja, jonka voima sekä luova viisaus tulisi käyttää uudistumiseen ja muutoksiin. Muuten valta jämähtää paikoilleen ollen tuhoon tuomittua ylivaltaa. Hyvän Hallitsijan tulee kyetä myös nöyrtymään, kuulemaan muiden mielipiteitä, samoin hänen tulee tiedostaa Luojan ja maailmankaikkeuden olevan aina hänen yläpuolellaan. Isyys.


V Ylipappi: Härkä: Hän on mestari, valaistunut, korkeimmalla kehitysasteella oleva miltein täydellisyys, jolloin inhimillisyys sulautuu jumalalliseen valoon. Tätä Valoa hän välittää tietämättömälle maailmalle; hän kertoo totuuden, huolimatta siitä, että Totuus mahdollisesti suututtaa kuulijansa. Hengellinen Isä.


VI Rakastavaiset: Kaksoset: Vastakohdat täydentävät, kaipaavat toinen toistaan; Hallitsijattaren ja Hallitsijan persoonat yhdistyvät rakkaudessa.
Tulkinta: Uusi rakkaussuhde kohta alkamassa tai vanhan suhteen syventyminen.


VII Vaunut: Rapu: Pian tapahtuva muutos ja uusi vaihe elämässä. Tätä päätöstä on pitkään mietitty; nyt on oikea hetki sen toteuttamiseen. Vältä sekavia tilanteita, sillä tärkeät päätökset vaativat kaiken keskittymisen.
Tulkinta: Matka, muutos ihmissuhteissa, työpaikan vaihtaminen.


VIII Tasapaino: Vaaka: Tämä on viesti sisäiseen tasapainoon keskittymiselle kuten myös välttämään äkkinäisiä päätöksiä. Rauhassa mietiskellen ideat ja ajatukset kypsyvät, silloin ne toteutuvat omalla painollaan ilman äkkinäisiä rynnäkköjä.
Tulkinta: Opi löytämään sisäinen rauhasi. Se taito on tarpeellinen hektisessä, nopeassa elämässä.


IX Erakko: Neitsyt: Itsetutkiskelua, joka johtaa oman sisäisen valon löytämiseen. Maailman vilinä on jo koettu, sillä ei ole enää mitään annettavaa ja jos jokapäiväisessä elämässä kaikki velvollisuudet on hoidettu asiallisesti päätökseen, on aika kulkea omaa henkistä tietä. Olla välittämättä mitä muut siitä ajattelevat.
Ohje: Hakeudu samanhenkisten seuraan. Etsi itsellesi henkinen opettaja. Nauti yksinäisyydestäsi.

X Kohtalo: Jupiter: Olemme itse elämämme herroja niin huonossa onnessa kuin hyvässä. Meidän tulee vain intuitiivisesti napata hyvistä sattumista kiinni, hyödyntää niitä, silloin Kohtalomme ohjautuu kuin itsestään kohti menestystä ja ihmeitä.
Ohje: Hyvät teot, joita teet, ohjautuvat kosmisen lain mukaan sinulle samanlaisina takaisin.

 

 

 

XI Intohimo/Voima: Leijona: Vasta sen jälkeen kun ihminen on kokenut intohimon valtavan, raastavan ja samalla hullaannuttavan tunteen, hän tunnistaa ja kykenee löytämään piilevät voimavaransa. Rakkauden tunnetta ei voi kesyttää, ei kahlita, se pitää vain uskaltaa elää, nauttia intohimoisesti riemulla.
Ohje: Intohimo on luovuutesi vapauttaja.


XII Hirtetty: Tilanne ja mielipiteet ovat paikoilleen jämähtäneitä. On pakko luopua itsekeskeisestä, dogmaattisesta ajatusmallista, koska se johtaa vain umpikujaan.
Ohje: Yritä nähdä asiat toisella tavalla; luovuta itsesi Maailmankaikkeuden tahdolle, sillä sen viisaus tietää paremmin, mikä sinulle on hyväksi.


XIII Kuolema: Skorpioni: Tapahtumassa oleva ulkoinen muutos. Se on mahdollista, kun suosiolla irrottaudutaan menneisyyden siteistä. Yleensä sanotaan ettei kuoleman kortti tarkoita fyysistä, oikeaa kuolemaa, mutta kokemusteni kautta olen eri mieltä.


XIV Taito: Jousimies: Ristiriitaisuudet ja vastakohdat yhdistyvät muodostaen uuden olemuksen. Tämä on askel uuteen kehittymiseen. Kortissa kuvatun naisen hame on vihreä, luovuuden voiman väri.
Ohje: Tee matka sisimpääsi, silloin löydät kätketyt energiasi.
Mietiskele kortin aurinkoon kirjattua lausetta: "Tutki maan sisäisiä valtakuntia; puhdistautumalla löydät kätketyn kiven."XV Paholainen: Kauris: Kun ihminen pakolla vangitsee oman itsensä kieltäytyen aistien nautinnoista, on tuloksena kärsimys. Paholainen kehottaa ilkurilla elämiseen, unohtamaan turhan tärkeilyn sekä muistamaan, ettei mielitekojaan voi väkisin kahlita eikä toista ihmistä voi koskaan omistaa.
Ohje: Iloitse seksuaalisuudesta. Vapaudu turhista tabuista, silloin seksi on herätin muille luovuuden ilmaisuille.


XVI Torni: Mars: Kaikki vanha ja turvallinen on nyt tuhoutumassa; kun tiedostaa menetyksen olevan opetusta elämälle, on sisäinen, parantava muutos heräävä kukkaansa.
Ohje: Katso rohkeasti itseäsi uusin silmin.


XVII Tähti: Vesimies: Inspiraatio löytää väylänsä toteutumiselle. Jopa mahdoton ajatus voi saada materialistisen muodon.
Inspiraatio viisaudella käytettynä sytyttää oivaltajassaan tähtien sädehtivän loisteen; se voima vetää muita ihmisiä puoleensa.
Myös parantumisen ja parantajan symboli.
Varoitus: Maailmankaikkeuden energiaa vastaanottavaisen mielen tulee olla puhdas ja epäitsekäs,
muutoin inspiraatio ja innostus voi muuttua fanaattisuudeksi.XVIII Kuu: Kalat: Koettelemuksen sekä oman kokemuksen kautta avautuva uusi tietoisuus. Kun tämä portti aukeaa, harhakuvat ja pimeyden varjot katoavat; samalla mieleen virtaa Auringon kaltaista ihanaa Valoa.
Ohje: Tutkaile sydämesi ääntä, seuraa sen johdatusta; älä välitä vaikka välillä erehdyt, koska harha-askeleesi ovat vain oppia, jota matkallasi tarvitset. Ennenpitkää saavutat etsimäsi. Silloin et enää ole pelkkä valoa heijastava peili, jolta puuttuu oma säteily ja lämpö. Kehitys jatkuu...

Kiteytys: Tuntematon on sinua kutsunut.XIX Aurinko: Sisältä säteilevää energiaa, joka ilmenee luovuutena, viisautena ja rakkautena.
Ihminen, jolla on auringon lämpö sydämessään nauttii täydellä elämän ihanista anneista; hän kokee onnellisuuden tässä hetkessä ja nyt; hän hehkuu luovuutta, hän rakastaa ilman tahtoa omistaa toinen ihminen.

Huomioitavaa: Kuu-ihminen heijastaa valoa, Aurinko-ihminen on itse valon lähde.


XX Aikakausi: Viisauden eräs muoto on harkitsevaisuus sekä laajojen kokonaisuuksien (aikakausien) olemassaolon ymmärtäminen. Viisas arvostelu ei tuomitse, mutta se kehottaa tilanteen uudelleen arvioimiseen.
Ohje: Yritä nähdä asia monelta eri taholta; näin minä-keskeinen ajattelumalli saa uusia ulottuvuuksia.


XXI Maailmankaikkeus: Saturnus: Karmasta vapautuminen; olotila jossa näkee oman itsen ja maailman sellaisina kuin ne ovat. Mitään teeskentelyä ei tässä vaiheessa enää tarvita, koska olotila on lähes täydellinen.
Ohje: Huolimatta olon ihanuudesta on maallinen elämä vielä kesken ja kaiken uuden aloittaminen tai vanhojen, keskenjääneiden tehtävien suorittaminen kannattaa ottaa työn alle.